Avlsmål 2017-11-28T13:10:15+01:00

Haflingers avlsmål

Afstamning:

Efter hingsten Folie tillades ikke indkrydsning med en hest af anden race, dette gælder både på hoppe- og hingstesiden.

Der accepteres kun 100,0% renavl, hvilket betyder 6 generationers dokumenteret renavl.

Haflingeren avles som en fritidshest, der ønskes derfor særlige egenskaber for ridning og kørsel.


 

Eksteriør: 

1. Type:

Der ønskes en harmonisk kropsbygning, som er egnet for en universelt anvendelig fritidshest. Der ønskes et billede af en elegant og harmonisk hest. Hertil hører et tørt og udtryksfuldt hoved med store øjne, en velformet hals, et passende langt og smidigt midtstykke. Et velformet, ikke for hældende og ikke for kort kryds. En tydelig muskulatur, samt korrekte klare lemmer med gode led. Avlshingste og -hopper skal ydermere udvise tydeligt maskulint eller feminint udtryk.

Der ønskes røde farver fra lys rød til mørk rød med hvid man og hale.

Farveurenheder i grundfarven som stikkelhår eller leverpletter (ædelpletter) er uønskede og bedømmes negativt lige til udelukkelse. Farveurenheder i man og hale bedømmes ligeledes negativt lige til udelukkelse. Aftegninger i hovedet er ønsket, men er ikke nogen betingelse. For mange aftegninger i hovedet ønskes derimod ikke og kan føre til udelukkelse.

Aftegninger på benene er uønskede. Med én aftegning optil halv pibe bliver dog ikke negativt bedømt. Fire benaftegninger betyder udelukkelse. Benaftegninger, som når over haseleddet, betyder ligeledes udelukkelse.

Et mål på 138 til 150 cm er et krav. Opnås mindstemålet ikke, fører det til udelukkelse. Det øverste mål kan overskrides ved en tilstrækkelig god eksteriørbedømmelse.

Det gælder i særdeleshed om, at hesten har en fremragende karakter uden mangler og et harmonisk temperament.

2. Hoved:

Hovedet skal være ædelt og tørt og i størrelse passe harmonisk til hesten. Det skal have store fremadrettede øjne og brede næsebor. Hovedet skal ligeledes fremvise passende frihed i nakken og en korrekt stilling af ørerne.

3. Halsen:

Halsen skal være tilstrækkelig lang og tilspidse sig hen imod hovedet. Der må hverken være underhals eller svanehals, og den må ikke være for bred og der skal være god ganachefrihed og megen bevægelsesfrihed i nakken ønskes.

4. Forparten:

Der ønskes en passende lang og velmarkeret manke, samt en lang skråtliggende skulder og tilstrækkelig brystdybde.

5. Midterstykket:

Ryggen skal være middellang med gode muskler og i bevægelsen forene både svingning, trækkraft og ligevægt.

6. Bagpart:

Bagparten bør have et langt let bøjet, ikke for stærkt hældende og ikke for furet kryds men med en kraftig muskulatur. Halen må ikke være for lavt ansat. Alt i alt gælder det om en harmonisk opdeling af kroppen i for, midt og bagpart.

7. Forlemmer:

Fundamentet skal være korrekt. Korrekte benstillinger med klart udformede led og brede flade knæ ønskes. Man ønsker set bagfra og forfra en korrekt stilling af forlemmerne, Set fra siden ønskes en lige tåakse med ca. 45-50` til jorden. Koderne skal være passende lange og godt udviklede. Hovene skal være runde, klare og hårde. Proportionen, underarm til knæ og videre til hov skal udgøre ca. 50%.

8. Baglemmer:

For baglemmerne gælder, hvad angår korrektheden i stillingen, det samme som for forlemmerne, men her ønsker man tillige et korrekt, godt og klart udformet, kraftigt haseled med gode overgange og en vinkel for bagbenet på ca. 150`.

9. Korrekthed i bevægelse:

Gangen skal være regelmæssig og taktfast.

10. Gangarter:

Hesten skal råde over så gode gangarter som muligt uden at bevægelserne bliver for flade. De ønskes jordvindende, med godt undergreb og afskub.

HAD_emblemx2

OM HADK

Eneste Haflingeravlsforbund i Danmark, som er godkendt af EU. 

Et avlsforbund, som tilhører fælleskabet under Landsudvalget for Heste. 

Et avlsforbund, som har 100 % renavl.

Den eneste danske haflingerforbund der har egen stemme ved Haflinger Welt Zucht und Sportvereinigung.