Kårede hingste 2019-02-11T11:27:39+01:00

Hingste kåret i HADK gennem tiden. Se dem her

Har du et billede af en af hingstene, som der mangler billede på må du meget gerne sende det til Solvej: Solvej_lemming@hotmail.dk

§ 26.
Stk. 1. Hingste registreret i stamborgens afsnit A eller B der opfylder afstamningskravene til optagelse i stamborgens afsnit A, kan fremstilles.

Stk. 2. Hingste på 1 og 2 år kan fremstilles til en vejledende bedømmelse. Hingste på 3 år og ældre, kan fremstilles til kåring. Kåring er først gældende for den efterfølgende bedækningssæson.

Stk. 3. Hingstemødre skal være kåret i min. 2A.

Stk. 4. Hingste skal ved kåringen måle mindst 143 cm. og max 150 cm. Mindstemålene skal altid overholdes, men det maximale mål kan overskrides. Såfremt hingsten måler 150,1-153 cm. skal den opnå min. 8 i typekarakter. Såfremt hingsten måler 153,1 cm. eller derover skal den opnå min. 9 for type. Måling foretages af en autoriseret måler.
Stk. 5. Hingsten skal før optagelse på hingstelisten være afstamningskontrolleret ved DNA-test. Hingsten må ikke benyttes, før den står anført på hingstelisten.
Stk. 6. Kårede hingste skal senest året efter kåringen bestå den af SEGES|Heste fastsatte 1 dages fælles materialeprøve, med minimum 675 point uanset alder ved kåring.

Der må ikke være delkarakter på 5 eller derunder. Såfremt prøven ikke bestås kan bedækningstilladelsen først opnås efter en ny aflagt og bestået prøve. Materialeprøven kan erstattes af en af HADK anderkendt 30 dages stationsafprøvning.

Kårede hingste som er importeret, lejet, eller forpagtet fra et anderkendt avlsforbund som ikke har materialeprøve som krav til kåring, skal senest i anden bedækningssæson i Danmark bestå en af HADK’s godkendte materialeprøver.

Udenlandske hingste fra et anderkendt avlsforbund som anvendes til bedækning/inseminering af danske hopper skal minimum som 5 års have aflagt godkendt materialeprøve i et af de forbund som hingsten måtte komme fra. Hingste ,som falder udenfor § 26 stk. 6, kan som udgangspunkt ikke bruges i avlen.

Stk. 7. En hingst kan fremstille almindelig afkomssamling. Afkomsfremstillinger foregår efter SEGES | Hestes regler herom. Samlingen skal i alt bestå af mindst 5 stk. afkom, hopper, hingste eller vallakker på min. 2 år. De fremstillede dyr skal være afkom af min. 3 ubeslægtede moderdyr. Som værende nært beslægtede betragtes dyr med 25% slægtskab (fx halvsøskende) eller derover. Ved bedømmelsen lægges der vægt på de enkelte hestes kvalitet og ensartethed, for derigennem at konstatere hingstens avlsmæssige gennemslagskraft.

HAD_emblemx2

OM HADK

Eneste Haflingeravlsforbund i Danmark, som er godkendt af EU. 

Et avlsforbund, som tilhører fælleskabet under Landsudvalget for Heste. 

Et avlsforbund, som har 100 % renavl.

Den eneste danske haflingerforbund der har egen stemme ved Haflinger Welt Zucht und Sportvereinigung.