EU hingste 2019-04-01T15:46:15+01:00

EU hingste, fra EU lande til bedækning eller import.
Hvis man ønsker at avle i HADK regi/dansk pas
Kravene er de samme til HADK kårede hingste, men det er hingsteholders opgave.

Bestyrelsen anbefaler at man skaffer følgende dokumentation inden at man bedækker/inseminer hoppen med en hingst der står i et EU land.
Kåringsresultat, et bevis på at hingsten er kåret. Materialprøve hvis hingsten er ældre end 5 år.
Afstamning i 6 generationer
Afstamningskontrol med DNA, hvor at hingstens DNA er sammenlignet med moren og faren


Hvis hoppeejer er medlem af HADK vil bestyrelsen hjælpe med at få hingsten på hingsteliste, dog skal hoppeejer betale for at få hingsten på SEGES hingsteliste. Når HADK anmelder hingsten til hingstelisten, vil føllet få HADK logo passet, hvis hoppen er kåret i HADK.


Hvis hoppeejer ikke er medlem af HADK, skal man selv kontakte SEGES for at få hingsten optaget på hingstelisten.

Det er også hoppeejer som skal indsende bedækningskvitteringen fra hingsteholder eller dyrlæge.


Hvis hingsten tidligere har været tilmeldt Seges hingsteliste, så skal hoppeejer kun
betale for optagelse på hingstelisten igen.

Se SEGES pristeliste her: https://www.landbrugsinfo.dk/heste/stambogsfoering-og-registrering/sider/prisliste_2009__heste.aspx


Taget fra HADKs vedtægter og SEGES generelle regelsæt for stambogføring
Stk. 5. Ved import af sæd eller bedækning af EU kårede hingste fra anderkendte haflinger avlsforbunde skal hoppeejeren, hvis hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten jf. § 2 stk. 2 (Stk. 2. Foreningen skal efterleve Landsudvalget for Heste’s generelle regelsæt.) og SEGES generelle regelsæt for stambogføring kap. 2 § 6 og § 7 foranledige at der fra bestyrelsen fremsendes meddelelse til SEGES | Heste, hvis hingsten skal betragtes som avlsgodkendt og afkommet have pas med logo.

SEGES generelle regelsæt for stambogføring
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Stambogsfoering-ogregistrering/Sider/Regelsaet_stambogsforing.pdf

§ 6
Hingstelisten
Avlsforbundene meddeler hvert år inden d. 15. februar til SEGES Heste, hvilke hingste, der er godkendte til at stå på listen for den kommende sæson.
Stk. 2 Endvidere kan der på hingsteejerens foranledning på SEGES Hestes liste optages hingste, som er anerkendte af et EU-anerkendt avlsforbund, men som ikke har tilknytning til et avls-forbund i Danmark (jf. §7).
Stk. 3 Samlet udgør avlsforbundets meddelelse jf. stk. 1 samt optagelser jf. stk. 2 den pågældende avlsretnings officielle hingsteliste for sæsonen.
§ 7
Optagelse på hingstelisten
Personer, der ønsker en hingst, som ikke er godkendt af et dansk avls-forbund med stambogsføring på SEGES Heste, optaget på hingstelisten, skal fremsende følgende dokumentation:
1) Dokumentation for at hingsten for bedækningssæson er avlsgodkendt i et officielt EU-anerkendt avlsforbund. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om, hvornår hingsten blev avlsgodkendt, hvorvidt der er stillet særlige krav fra det pågældende avlsforbund til hingsten, for at avlsgodkendelsen opretholdes, samt hvornår avlsgodkendelsen ophører.

2) Dokumentation for at hingsten er identificeret og forældre-skabskontrolleret på baggrund af DNA-bestemmelse eller dokumentation for, at hingsten opfylder eventuelt lempeligere krav til DNA/afstamningskontrol i det forbund, hvori den er avlsgodkendt.
3) Identifikationsdokument (pas) eller en bekræftet kopi heraf, samt afstamning i 3 eller flere led med angivelse af identer, nationalitet og navne for alle aner i afstamningen.
4) Resultatet af afprøvninger og avlsværdivurderinger.
5) Stambogskontoret fakturerer tidsforbruget og øvrige omkostninger ved sagen efter Landsudvalget for Hestes normale takster.
Stk. 2 For avlsgodkendte hingste opkræves et gebyr til stambogskontoret pr. hingst, pr. avlsforbund, pr. år.
1) Er hingsten ikke godkendt og tilmeldt af et avlsforbund, eller tilmeldt før d. 15. februar, betales et gebyr pr. hoppe, svarende til 50% af gebyret pr. hingst.
2) For avlsforbund, der afholder kåring senere end den 15. februar, kan nykårede hingste tilmeldes til normalt gebyr efter denne dato.
3) Såfremt hingsten frameldes hingstelisten, og hingsteholderen senere i samme sæson, tilmelder hingsten, sker dette til dobbelt gebyr.
Stk. 3 Ved import af sæd eller bedækning af hopper i udlandet skal hoppeejeren, hvis hingsten ikke er tilmeldt hingstelisten jf. §§ 6 og 7, foranledige, at der fra det relevante danske avlsforbund fremsendes meddelelse til stambogskontoret, hvis hingsten skal betragtes som avlsgodkendt. Såfremt stambogskontoret ikke modtager en sådan meddelelse, betragtes hingsten som “ikke godkendt” af det pågældende avlsforbund. Hoppeejeren faktureres i sådanne tilfælde i henhold til stk. 2.1, og stambogskontoret skal have oplysninger i henhold til stk. 1.1. – 1.4.
Føl, som er faldet efter en hingst, der er godkendt af et dansk avlsforbund og stationeret på en EU-station uden for Danmark, behandles på lige fod med føl, som er faldet efter en hingst, der er godkendt af et dansk avlsforbund og stationeret i Danmark.

HAD_emblemx2

OM HADK

Eneste Haflingeravlsforbund i Danmark, som er godkendt af EU. 

Et avlsforbund, som tilhører fælleskabet under Landsudvalget for Heste. 

Et avlsforbund, som har 100 % renavl.

Den eneste danske haflingerforbund der har egen stemme ved Haflinger Welt Zucht und Sportvereinigung.