Sådan foregår vores kåringer 2018-06-05T12:50:33+01:00

Kåring i HADK

Kåring, hvem, hvad, hvor

Hvornår/hvor

Ifølge vedtægterne skal kåringen afholdes i august eller september måned.

§21. Bedømmelse/kåring

Stk.1. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år i august/september afholdes kåring. Såfremt fordelingen af tilmeldte dyr er således, at der er tilmeldt minimum 15 dyr på hver side af Storebælt, er bestyrelsen bemyndiget til at afholde kåring 2 steder. Det skal i dette tilfælde være samme dommerhold, der dømmer begge steder. Der refunderes en halv broafgift pr. hest.

Inden tilmelding til kåring

Har din hest ikke dansk pas skal den oprettes ved Seges, hvordan kan man læse mere om på nedenstående link:

https://www.landbrugsinfo.dk/heste/sider/oprettelseafudenlandskeheste(drf).aspx

Hesten skal være ejerskiftet ved Seges så den står i dit navn, se mere på nedenstående link:

http://netbutikken.seges.dk/pi/Ejerskifte-hobbyheste_2134_101.aspx

Ejer af hesten skal være medlem af foreningen for at kunne få sin hest kåret.

§4

Stk. 4 (a). Kontingent ved indmeldelse mindre end 2 måneder før kåring koster 250 kr. mere end det til enhver tids gældende aktive medlemskontingent, med mindre hesten er ejerskifteregisteret hos Seges mindre end 2 måneder før kåring. Ejerskifte af heste mellem familiemedlemmer eller medlemmer af samme hustand er ikke omfattet af undtagelsen.

§22

Stk. 1. Der kan anmeldes hingste, hopper og vallakker til kåring jf. vedtægternes § 4 stk. 7.

Stk. 2. For at kunne stille til kåring skal hesten være registreret i stambogens afsnit A eller B jf. Registrering/Stambogsføring § 16 og begge forældredyr skal være kåret.

Stk. 3. Inden tilmeldingsfristens udløb skal hesten være registreret med 6 generationers afstamning samt ejerskiftet hos SEGES | Heste og nuværende ejer skal være medlem af foreningen.Stk. 4.

Særligt for hingste

§26.

Stk. 3. Hingstemødre skal være kåret i min. 2A.

Tilmeldingsskema vil ligge på hjemmesiden sammen med yderlig information omkring kåringen og afholdelse af den.

Til/under kåringen

§23

Stk. 3. På kåringsdagen måles alle heste, dog undtaget hopper til elitebedømmelse og hingste der stiller afkomssamling. Det er enhver ejers eget ansvar at sørge for, at hesten møder til måling.

Dagen starter med måling af hestene og fremvisning af hingste på fast bund. Hesten skal være på kåringspladsen i al den tid kåring finder sted. Derefter bliver hestene vist frem i den rækkefølge der bliver oplyst i kåringskataloget og efter alle hestene er blevet bedømt skal hestene i hallen igen og havde deres beskrivelser.

Fremvisning

Når hestene skal bedømmes starter man med at tage alle hestene i et hold ind i hallen sammen, hvor man skridter rundt i hallen og giver dommerne mulighed for at se alle hestene samlet. Derefter kommer hestene ind i katalog nummerorden. Først skal hesten vises for dommerene (det ser godt ud hvis du traver ned til dommeren) stil hesten med den manfri side ind mod dommerene, når de er færdige med at kigge på hesten, vil de bede dig om vise hesten på trekantbane i først skridt og dernæst i trav. Du skal være på hestens venstre side. Dernæst skal hesten slippes løs i hallen (husk at tøjlerne skal kunne tages af hurtigt, så tøjler med karabinhager er en god hjælp) Du skal nu få hesten til vise sit trav og galop, du må bruge longepisk og gerne hjælper. Husk at træne din hest til at trave og galoppere løs. Når alle heste i et hold er bedømt skal alle hestene ind i hallen til dommerne igen og dommerne vælger oprangeringen af hestene. Det er også denne oprangering hestene skal komme ind til deres karakterisk og kåringsvinderne bliver fundet.

Se evt nedenstående video omkring fremvisning

https://www.facebook.com/segesheste/videos/1440948506234050/

Husk hesten må ikke være klippet i forbindelse med kåringen. (hovskæg, nakkestykke må selvfølgelige godt, men hesten må ikke have fået en tur med klipperen inden kåringen.)

§23

Stk. 1. Heste med klippet hårlag kan bortvises fra ringen efter dommerens vurdering.

Generelle kåringsoplysninger

§24

Stk. 3. Der kåres i 4 klasser: 1A, 1B, 2A og 2B. Oprangering sker efter kåringsklasse, herefter helhedskarakter.

Stk. 4. Hingste til kåring:
Helhedskarakter 10-9 Kåring i 1. kl. A. Der må ikke være delkarakterer under 7.
Helhedskarakter 8 Kåring i 1. kl. B. Der må ikke være delkarakterer under 6.
Helhedskarakter 7-6 Kåring i 2. kl. A. Der må ikke være delkarakterer under 6.
Helhedskarakter 5-1 Afvisning.

Stk. 6. Hopper og vallakker til kåring:
Helhedskarakter 10-9 Kåring i 1. kl. A. Der må ikke være delkarakterer under 7.
Helhedskarakter 8 Kåring i 1. kl. B. Der må ikke være delkarakterer under 6.
Helhedskarakter 7-6 Kåring i 2. kl. A. Der må ikke være delkarakterer under 5.
Helhedskarakter 5 Kåring i 2. kl. B. Der må ikke være delkarakterer under 5.
Helhedskarakter 4-1 Afvisning.

§ 25.
Fremstilling til omkåring kan finde sted, så ofte ejeren finder det formålstjenligt. Den bedste kåring vil til enhver tid være den gældende.

Størrelse for hingste

§26

stk 4. Hingste skal ved kåringen måle mindst 143 cm. og max 150 cm. Mindstemålene skal altid overholdes, men det maximale mål kan overskrides. Såfremt hingsten måler 150,1-153 cm. skal den opnå min. 8 i typekarakter. Såfremt hingsten måler 153,1 cm. eller derover skal den opnå min. 9 for type. Måling foretages af en autoriseret måler.

Størrelse for hopper:

§27

stk 2. Hopper skal ved kåringen måle mindst 138 cm og max. 150 cm. Mindstemålene skal altid overholdes, men det maximale mål kan overskrides. Såfremt hoppen måler 150,1-153 cm. skal den opnå min. 7 i typekarakter. Såfremt hoppen måler 153,1 cm. eller derover skal den opnå min. 8 for type.

Størrelse for vallakker:

§28

Stk. 2. Vallakker skal ved kåringen måle mindst 138 cm og max. 150 cm. Mindstemålene skal altid overholdes, men det maximale mål kan overskrides. Såfremt vallakken måler 150,1-153 cm. skal den opnå min. 7 i typekarakter. Såfremt vallakken måler 153,1 cm. eller derover skal den opnå min. 8 for type.

 

Elitehopper:

§27

Stk. 3. Danskfødte Hopper, som opnår kåring i 1. klasse med min. 8 i type og ingen delkarakterer på 6 eller derunder, er eksteriørmæssigt kvalificeret til at deltage i elitehoppekåringen. Hoppen kan tidligst stille til elitehoppekåring, året efter den er kåring i 1. klasse.

§27

Stk. 4. Hopper, der ved kåring har opfyldt kravene i § 27 stk. 3, kan fremstilles til elitehoppekåring. Såfremt hoppen opnår en bedømmelse svarende til kåring i 1. klasse med min. 8 i type og ingen delkarakterer på 6 eller derunder, har hoppen bestået de eksteriørmæssige krav for at opnå elitehoppestatus. Hoppen skal herefter bestå en brugsprøve i henhold til § 27 stk. 5. Når hoppen har opfyldt alle krav, tildeles den et E foran stambogsnummeret og retten til at kaldes elitehoppe.

§27

Stk. 5. Brugsprøven kan valgfrit aflægges i dressur, spring eller kørsel. Dressurprøven rides i LC2-A eller B, og skal bestås med min 60 %. Springprøven rides i LC (eks. 80 cm for kat. 1 ponyer) og bestås ved at gennemføre springklassens fase 1. Køreprøven, Dressurprogram I Light, med min. 60 %. Prøven skal bestås senest 2 år efter at hoppen har opfyldt de eksteriørmæssige krav til at opnå elitestatus. Drægtige/diegivende hopper kan aflægge brugsprøve indtil 4 måneder før forventet foling og igen 4 måneder efter foling.
Stk. 5a. Ved brugsprøver for kommende elitehopper skal til køreprøvens dressurprogram I light bruges dommer anerkendt af Dansk Køre Forbund til at dømme denne klasse, til rideprøven dressur eller spring bruges dommer anerkendt af Dansk Ride Forbund til at dømme denne klasse. Dansk Rideforbunds reglement er gældende hvor intet andet er anført.

HAD_emblemx2

OM HADK

Eneste Haflingeravlsforbund i Danmark, som er godkendt af EU. 

Et avlsforbund, som tilhører fælleskabet under Landsudvalget for Heste. 

Et avlsforbund, som har 100 % renavl.

Den eneste danske haflingerforbund der har egen stemme ved Haflinger Welt Zucht und Sportvereinigung.