Kårede hopper 2019-02-11T11:25:40+01:00

Hopper kåret i HADK gennem tiden. Se dem her

§ 27.
Stk. 1. Hopper registreret i stambogens afsnit A eller B, der opfylder afstamningskravene til optagelse i stambogens afsnit A, kan fra det år de fylder 3 fremstilles til kåring.

Stk. 2. Hopper skal ved kåringen måle mindst 138 cm og max. 150 cm. Mindstemålene skal altid overholdes, men det maximale mål kan overskrides. Såfremt hoppen måler 150,1-153 cm. skal den opnå min. 7 i typekarakter. Såfremt hoppen måler 153,1 cm. eller derover skal den opnå min. 8 for type.

Stk. 3. Danskfødte Hopper, som opnår kåring i 1. klasse med min. 8 i type og ingen delkarakterer på 6 eller derunder, er eksteriørmæssigt kvalificeret til at deltage i elitehoppekåringen. Hoppen kan tidligst stille til elitehoppekåring, året efter den er kåring i 1. klasse.

Stk. 4. Hopper, der ved kåring har opfyldt kravene i § 27 stk. 3, kan fremstilles til elitehoppekåring. Såfremt hoppen opnår en bedømmelse svarende til kåring i 1. klasse med min. 8 i type og ingen delkarakterer på 6 eller derunder, har hoppen bestået de eksteriørmæssige krav for at opnå elitehoppestatus. Hoppen skal herefter bestå en brugsprøve i henhold til § 27 stk. 5. Når hoppen har opfyldt alle krav, tildeles den et E foran stambogsnummeret og retten til at kaldes elitehoppe.

Stk. 5. Brugsprøven kan valgfrit aflægges i dressur, spring eller kørsel. Dressurprøven rides i LC2-A eller B, og skal bestås med min 60 %. Springprøven rides i LC (eks. 80 cm for kat. 1 ponyer) og bestås ved at gennemføre springklassens fase 1. Køreprøven, Dressurprogram I Light, med min. 60 %. Prøven skal bestås senest 2 år efter at hoppen har opfyldt de eksteriørmæssige krav til at opnå elitestatus. Drægtige/diegivende hopper kan aflægge brugsprøve indtil 4 måneder før forventet foling og igen 4 måneder efter foling.
Stk. 5a. Ved brugsprøver for kommende elitehopper skal til køreprøvens dressurprogram I light bruges dommer anerkendt af Dansk Køre Forbund til at dømme denne klasse, til rideprøven dressur eller spring bruges dommer anerkendt af Dansk Ride Forbund til at dømme denne klasse. Dansk Rideforbunds reglement er gældende hvor intet andet er anført.

Stk. 6. Hopper kan aflægge materialprøve. De skal bestå den af SEGES | Heste fastsatte prøve med min. 675 point. Der må ikke være delkarakterer under 5. Ved bestået prøve tildeles hoppen et R foran stambogsnummeret. Denne prøve kan erstatte brugsprøven i § 27 stk. 5, såfremt den aflægges inden for de i stykket nævnte tidsrammer.

Stk. 7. Efter hopper i stambogens afsnit A kan der fremstilles afkomssamling. Afkomssamlingerne bedømmes i forbindelse med den årlige kåring og bedømmelsen foretages af kåringsdommerne. Ved bedømmelsen lægges der vægt på de enkelte hestes kvalitet og samlingens ensartethed og dermed hoppens avlsmæssige gennemslagskraft. Samlingen skal i alt bestå af mindst 2 stk. afkom, samt hoppen for at kunne opnå bronze- eller sølvmedalje. Der kræves min. 3 stk. afkom samt hoppen for at kunne opnå guldmedalje. Samlingen skal bestå af hopper, hingste eller vallakker på min. 2 år. Ved opnåelse af guld-, sølv- og bronzemedalje tilføjes hhv. G, S og B foran hoppens stambogsnummer. Der anvendes følgende bedømmelsesskala:

1.klasse 1. grad (23 og 24 point): Guldmedalje.
1. klasse 2. grad (22 point): Sølvmedalje.
1. klasse 2. grad (21 point): Bronzemedalje.

HAD_emblemx2

OM HADK

Eneste Haflingeravlsforbund i Danmark, som er godkendt af EU. 

Et avlsforbund, som tilhører fælleskabet under Landsudvalget for Heste. 

Et avlsforbund, som har 100 % renavl.

Den eneste danske haflingerforbund der har egen stemme ved Haflinger Welt Zucht und Sportvereinigung.