FAQs 2017-11-28T13:10:15+01:00
Hvordan bliver jeg medlem af HADK? 2017-11-28T13:10:16+01:00

Hvis man ønsker at blive medlem af HADK, kan man gøre det ved at sende en mail til vores kasser, se hvem det er her

I den mail oplyser man selvfølgelig navn, adresse, telefonnummer og mail, sådan at vi kan sende materiale ud til jer.

Der er 3 typer af medlemskab i HADK:

 Medlemskontingent – Familie

Hele husstanden( 2 stemmer på generalforsamlingen) + Adgang til hestedata + Nyhedsbrev + Hingst på Hjemmesiden

700 kr 

 Medlemskontingent – Aktiv

Medlem + Adgang til hestedata + Nyhedsbrev + Hingst på Hjemmesiden

600 kr

Medlemskontingent – Passiv

Støttemedlem + Nyhedsbrev

350 kr

Når man har valgt den type medlemskab man ønsker overføre man pengene til foreningens konto, som er følgende:

Registrerings nr. 0679
 konto nr. 4381805129
HADK haflinger i sporten? 2016-03-18T09:58:04+01:00

HADK arbejder på at afholde et avlschampionat, således det er muligt at samle data omkring rideligheden og gangarterne for de heste der bliver avlet i HADK.

Derudover bliver der afholdt stævner for haflingere af Haflinger Sport Danmark og man kan læse mere om HSDK og deres stævner på deres hjemmeside.

HADK haflingere kan deltage i det årlige DM og Haflinger EM der holdes hvert 3. år, da de er renavlede.

haflingersport.dk/

 

Ny i avlen? 2016-03-02T20:41:08+01:00

Ny i avlen:

Er du ny i Haflinger-avlen er det vigtig du sætter dig ind i forskellige ting.

* Ønsker du at avle efter HADKs regler.

* HADK accepterer kun renavl, (6 generationers renavl – dvs. der 6 generationer tilbage må der ikke være avlet fremmedblod ind i hestene)

* Din Haflinger kan kåres i HADK, såfremt dens forældre er kåret i et anerkendt Haflinger avlsforbund, og er renavlet.

* Din Haflinger skal være eller skal oprettes på SEGES.

* Såfremt du ønsker at bedække din hoppe, skal du anvende en renavlet kåret Haflinger hingst. * Hvis du ønsker at anvende en hingst, som ikke er oprettet gennem HADK, skal du kontakte SEGES eller HADK og få hingsten på hingstelisten, de nærmere oplysninger omkring hingsten (DNA på hingsten, bevis for at den er renavlet, og kåret i et anerkendt Haflinger forbund.)

* Din Haflinger kan udstilles på dyrskuer (Landsskuet i Herning, Odense gælder dog kun hvis du er fra Fyn, og Roskilde) såfremt du er medlem af en landbrugsforening eller HADK. HADK betaler dommere til de nævnte skuer, og såfremt du ønsker at modtage ærespræmie fra HADK kræver det, at du er medlem af HADK. Haflingere som er kåret i andre Haflingerforbund kan ikke udstille på de tre nævnte skuer.

Hestepas i DK og udlandet? 2016-03-05T18:15:39+01:00

Opdelingen af pasfarver er som følger i Danmark:

Røde/bordeaux pas: Heste i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund. Såfremt begge forældre er kårede/godkendt til avl i forbundet er avlsforbundets logo angivet på forsiden af passet. Alternativt angives neutralt logo

Blå pas: Heste i bilag i et EU-anerkendt avlsforbund. Logoreglerne er som for bordeaux omslag.

Sorte pas: Heste født ind i hovedafsnittet i et EU-anerkendt avlsforbund, hvor faderen ikke er avlsgodkendt. Udstedes efter afstamningskontrol.

Lysegrønne pas: Alle andre heste.

Farverne på hestepas i fra udlandet kan have andre farver, så er du i tvivl kontakt et medlem i vores bestyrelse.

Se mere info omkring hestepas på dette link: https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Hestepas/Krav_til_registrering/Sider/Startside.aspx

Hvad er SEGES? 2016-03-02T20:45:27+01:00

Hvad er SEGES. SEGES er en paraplyorganisation som står for alt registrering i Danmark af alle racer.

* Der er ca. 30 avlsforbund som SEGES stambogsfører for.

* Der er oprettet et generel regelsæt for de forbund som er uder SEGES, som alle avlsforbund har tilsluttet sig.

* Der bliver afholdt Landsudvalgsmøder, hvor hvert avlsforbund kan komme med forslag til nye tiltag.

* Der bliver afholdt Stambogsmøder hvor de forskellige avlsspørgsmål bliver drøftet.

* SEGES står for ejeskifte af heste, udstedelse af hestepas, hjælp m.v.

* Du kan læse referater af Landsudvalgsmøder og stambogsudvalgsmøder på HADKs hjemmeside.

* Du kan læse yderlige oplysninger på https://www.seges.dk/Forretningsomraader/.

Hvordan får jeg min hest kåret? 2016-03-05T18:24:56+01:00

Der bliver afholdt kåring 1 gang om året i HADK og denne kåring vil ligge i august eller september måned.

§. 22.
Stk. 1. Der kan anmeldes hingste, hopper og vallakker til kåring jf. vedtægternes § 4 stk. 7.

Stk. 2. For at kunne stille til kåring skal hesten være registreret i stambogens afsnit A eller B jf. Registrering/Stambogsføring § 16 og begge forældredyr skal være kåret.

Stk. 3. Inden tilmeldingsfristens udløb skal hesten være registreret med 6 generationers afstamning samt ejerskiftet hos SEGES | Heste og nuværende ejer skal være medlem af foreningen.

Stk. 4. Tilmelding sker til HADK ved at indsende udfyldt anmeldelsesskema, evt. dyrlægeerklæring og dokumentation for afstamning med samtidig, incl. kopi af ejercertifikat, betaling af anmeldelsesgebyr efter nærmere angivelse fra bestyrelsen.

Hvordan med hingstelinierne? 2016-03-02T20:44:03+01:00

BLODLINIER: Der avles på 7 blodlinier som alle kan føres tilbage til hingsten  249 Folie som var aktiv fra 1878 til 1898, som blev født i byen Haflinger i Nord Italien (Sydtyrol) Der anvendes følgende blodlinier: A, B,M,N,S,ST og W.

Hvis din hoppe får et hingsteføl er det reglen, at det første bogstav i føllets navn er det samme som faderens navns første bogstav.

Hvis din hoppe får et hoppeføl er det reglen, at det første bogstav i føllets navn er det samme som morens navns første bogstav.

Hvad er HWZSV? 2016-03-18T10:07:45+01:00
Verdens Haflinger Avl og Sports Forening (WHZSV) som blev dannet 1 februar 2013, er en sammenslutning af Haflinger Avlsforbund. Der er p.t. 19 lande repræsenteret, det er de avlsforbund som står for stambogsføringen i det pågældende land. I Danmark er det Haflinger Avlsforeningen Danmark (HADK), alle 19 lande har selvstændig stemmeret , dvs. HADK har en stemme. Der er også tilknyttet 4 medlemslandelande, som ikke har selvstændig stemmeret, de har 1 samlet stemme, herunder er Dansk Tyroler Forbund (DTH) repræsenteret. Foreningen arbejder hele tiden på at harmonisere avlen, og sidst er der oprettet en sportskommission som skal stå for sporten i WHZSV, herunder EM for haflinger. HADK har et medlem i sportskommissionen.

HADK er også medlem af den Europäischen Verband der Haflinger Pferdezüchter (EHV) det er en sammenslutning af avlsforbund i Europa, det er den forening som hidtil har stået for afholdelse af EM for Haflinger, det er nu ved at overgå til WHZSV.

Hvordan mønstrer du din hest? 2016-03-05T18:17:33+01:00

Her er en video lavet af SEGES, som viser hvordan man mønster.

https://www.facebook.com/groups/1393184017566524/permalink/1649514975266759/

Hvad er renavl? 2016-03-02T20:39:22+01:00

Hvad er renavl.

* En renavlet Haflinger betyder, at der i 6 generationer ikke er krydset fremmedblod ind i afstamningen.

* Hvis du køber en Haflinger er det vigtigt, at du gør dig bekendt med reglen, du er altid velkommen til at kontakte HADK, så vil vi være behjælpelig med at undersøge hesten før du køber den.

HAD_emblemx2

OM HADK

Eneste Haflingeravlsforbund i Danmark, som er godkendt af EU. 

Et avlsforbund, som tilhører fælleskabet under Landsudvalget for Heste. 

Et avlsforbund, som har 100 % renavl.

Den eneste danske haflingerforbund der har egen stemme ved Haflinger Welt Zucht und Sportvereinigung.